Direct boeken
Kamperen Huren

Wandelen en fietsen

Wandelen

Wie lekker wil wandelen, zit op Noord-Beveland goed. Wandelen op Noord-Beveland geeft je het ultieme eilandgevoel. Vanaf de dijken heb je weids uitzicht over het Veerse Meer of de Oosterschelde, maar ook over het typische polderlandschap. Noord-Beveland heeft maar liefst 75 kilometer wandelnetwerk. In het wandelnetwerk zijn diverse routes met elkaar verbonden. Waar de paden elkaar kruisen staat een knooppuntnummer. Het maakt niet uit of je links- of rechtsom wandelt. Op de receptie is een wandelkaart met knooppunten te koop van Eindeloos Eiland Noord-Beveland. 

Fietsen

Ook al fietsend kun je de prachtige natuur van ons Eindeloos Eiland ontdekken. 
Geen fiets bij op vakantie? Je kunt er op de receptie een huren! 

Fietsroutes zijn ook op de receptie verkrijgbaar, maak een rondje om het Veerse Meer of maak een mooie tour doormiddel van de knooppuntenkaart. 

Ook zijn er mooie mountainbike routes aangelegd op het Eindeloos Eiland Noord-Beveland. Kijk voor meer informatie op de website van Mountainbike netwerk Noord-Beveland

Rondje met het pontje

Op vakantie in Zeeland hoort een tochtje over het water er natuurlijk bij. Snel van A naar B over het Veerse Meer met het fiets-voetveer. In de maanden april tot en met september vaart er vanaf Noord-Beveland één pontje naar Walcheren. 

Vanuit Kamperland vaart het pontje richting Veere, Walcheren. 
Informeer voor prijzen en vertrektijden de website van Rondje Pontje

Natuurgebieden in de omgeving

Inlagen Noord-Beveland
Inlagen Noord-Beveland

Deze verspreid gelegen gebiedjes liggen langs de Oosterschelde. Enkele inlagen zijn ontstaan bij een van de laatste dijkverzwaringen. De inlagen zijn te beschouwen als poldertjes met een eigen waterhuishouding. Ze verschillen onderling sterk van karakter met weiland, hooi- en rietland, moerasbos, zandplaten, duintjes en water in verschillende combinaties. Ook vanwege de hoogteverschillen en de overgangen van zoet naar zout water is het planten- en dierenleven van de inlagen zeer gevarieerd. 

Het gebied is met name van belang voor vogels; steltlopers als wulp, grutto, scholekster en zilverplevier overtijen er tijdens hoogwater, andere soorten rusten er in de trekperiode. De kluut, visdief, scholekster en kokmeeuw broeden er. Lepelaars overwinteren op Noord-Beveland! Je kunt de vogels goed bekijken vanuit de observatiehut middenin de inlagen. Deze is te bereiken via een pad dat start bij het infopaneel aan de dijk bij de Keihoogte in Wissenkerke. Door de zoute kwel vanuit de Oosterschelde zijn er veel zoutminnende planten. Ook dwalen er reeën en zelfs damherten op Noord-Beveland! 

Natuurgebied de Schotsman
Natuurgebied de Schotsman

De Schotsman is een bijzonder fraai natuurgebied in de westpunt van Noord-Beveland nabij Kamperland. Het is onderdeel van het natuurgebied Veerse Meer dat is ontstaan bij de afsluiting van het Veerse Gat. 

De Schotsman is een rustig wandelgebied met een gevarieerde en bijzondere flora en fauna. Voor vogelliefhebbers is er veel te zien en te horen! In de eiken- en essenbossen vind je nachtegalen, groene spechten, ransuilen en houtsnippen. De gemarkeerde wandelroutes van Staatsbosbeheer leiden je langs de mooiste plekjes van het natuurgebied. Houd er rekening mee dat sommige paden in dit natuurgebied drassig kunnen zijn. 

Natuurgebied de Goudplaat
Natuurgebied de Goudplaat

De Goudplaat is ontstaan na het afdammen van het Veerse Gat, waarbij de zandplaat door het ontbreken van eb en vloed permanent droog bleef staan. Het is nu een aantrekkelijk natuurgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 

Op de zuidelijke punt van de Goudplaat loopt een kleine groep Konikpaarden rond op een afgerasterd gebied van 40 hectare en zijn er neergezet om bosvorming tegen te gaan. 'Gouden tip': het is soms even zoeken, maar als je vanaf de parkeerplaats de wandeling met de gele paaltjes volgt kom je de kudde zeker tegen! Ook leven hier runderen, reeën en damherten. In het voor- en naseizoen worden er begeleide excursies gehouden in combinatie met een natuurvaartocht op het Veerse Meer naar het eiland 'de Haringvreter'. 

Nationaal Park Oosterschelde
Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is met een oppervlakte van 37.000 hectare en 125 kilometer kustlijn het grootste van de Nederlandse nationale parken. Een plek om van te genieten! 

Op eiland Neeltje Jans staat het Topshuis. Aan de zijkant hiervan is een onbemand informatiepunt, het heeft een verwijsfunctie naar wat er allemaal te zien en beleven is rond de Oosterschelde. 

Voor kinderen is daar het Parelpad, de verbinding tussen de binnenexpositie en de getjdenpoelen. Onderweg liggen parels (die de schatten van de Oosterschelde symboliseren), met informatie en doe-opdrachtjes. Het pad is goed toegankelijk voor mindervaliden. 

Rondom, in en op de Oosterschelde is er van alles te doen: fietsen, wandelen, varen, duiken, vogels kijken en nog veel meer! 

Platen in het Veerse Meer
Platen in het Veerse Meer

Voor de afsluiting van het Veerse Meer waren de huidige eilanden schorren en platen in het Veerse Gat. Nu zijn het veelal graslanden en op enkele eilanden komt struweel van duindoorn en wilgen op. De bijna 500 hectare aan graslanden worden begraasd door runderen en deels gemaaid. In lage delen staan nog veel zoutminnende planten, zoals zeekraal, blauw kweldergras, zilte schijnspurrie en zeevetmuur. Plaatselijk komen planten voor als addertong en kleverige ogentroost en massaal orchideeën. In de graslanden broeden ondermeer de kluut, slobeend, visdief en bergeend. Ook is er een aalscholver- en zilvermeeuwkolonie. In de winter komen er grote aantallen kol-, & brandganzen, smienten en wintertalingen naar het gebied.

Het natuurgebied de Middelplaten is niet toegankelijk. Met een bootje kan je wel verschillende andere platen bereiken. Deze eilandjes zijn meestal voorzien van aanlegsteigers en een picknicktafel. 

De Meeuwenduinen
De Meeuwenduinen

De Meeuwenduinen worden ook wel gezien als één van de mooiste duingebieden van Schouwen-Duiveland. Hier vind je jonge kale duinen, vlakten met mossen, duindoornstruikjes en nog veel meer. De Meeuwenduinen zijn een zeer waardevol natuurgebied. Om het gebied meer in waarde te laten stijgen is het belangrijk om de duinen weer te laten begrazen. Je komt daarom ook regelmatig konijnen tegen, maar ook groot wild zoals reeën, damherten en shetlandpony's. 

De Verklikkersduinen
De Verklikkersduinen

De Verklikkersduinen zijn simpel gezegd gewoon mooi. Al fietsend en lopend kun je de Verklikkerduinen verkennen, ook zijn de Verklikkerduinen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Je vindt tal aan bloemen en zeldzame planten in de Verklikkerduinen, maar ook leven er dieren zoals konijnen, salamanders en libellen. Het is niet mogelijk om door de duinen zelf te lopen, dit in verband met de rust voor de dieren. 

De Zeepeduinen
De Zeepeduinen

De Zeepeduinen behoren vanouds bij landgoed Slot Haamstede. De Zeepeduinen liggen enkele kilometers van zee en is een van de weinige ver landinwaarts gelegen duingebieden die niet in gebruik zijn genomen door de landbouw of stedenbouw. Het gebied is een afwisselend landschap met bos, gras, mosvlakten en kaal zand. Ook grazen er in dit gebied zo'n negentig Shetlandpony's om het gebied open te houden. Meer informatie over de Zeepeduinen vind je op de website van Natuurmonumenten

Wil je boeken voor een periode langer dan 3 weken? Neem dan rechtstreeks contact op met de camping zelf (telefonisch of per mail).
Naar boven