Direct boeken
Kamperen Huren

FACET/Circulair

Het faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector

Het Interreg 2 zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristisch sector stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er duurzame verdien modellen ontstaan. Met partners uit Nederland, Vlaanderen, Engeland en Frankrijk wordt gekeken naar circulaire toepassingen op het gebeid van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering.

Toerisme speelt een grote rol in het 2-zeeëngbied en zal ook alleen maar toenemen. Hoewel de vraag naar duurzaam toerisme toeneemt en sommige ondernemers op zoek gaan naar circulaire oplossingen, blijft de algemene benadering in het toerisme lineair, deels omdat het ondernemers ontbreekt aan de kennis over hoe ze kunnen overschakelen naar de circulaire aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat toerisme economisch voordelig blijft. De uitdagingen van het toerisme in het 2-zeeën-gebied worden gedeeld door alle projectregio's, daarom is een grensoverschrijdende aanpak de enige manier om deze efficiënt aan te pakken.

FACET streeft naar circulaire oplossingen in de toeristische sector door ondernemers te ondersteunen bij de overgang van lineair naar circulair. Dit zal gebeuren door oplossingen te demonstreren, zodat ondernemers kennis en ondersteuning krijgen bij het veranderen van hun businessmodel. In deze korte animatie leggen we uit hoe dit project werkt.

FACET en circulariteit op de Paardekreek

Toeristen zijn constant op zoek naar nieuwe accommodaties en nieuwe ervaringen, daarom wil de Paardekreek circulaire accommodaties bouwen. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de veranderende markt. Als de accommodatie over tien jaar wordt herbouwd, kunnen de materialen worden hergebruikt en als de accommodatie over 20 jaar niet voldoet aan de eisen van de toerist, kan deze worden gedemonteerd en kunnen de materialen worden hergebruikt.

Het project liep van januari 2020 t/m september 2022. De Paardekreek verhuurt de circulaire dijksuites vanaf juli 2021. 

Wil je boeken voor een periode langer dan 3 weken? Neem dan rechtstreeks contact op met de camping zelf (telefonisch of per mail).
Naar boven